Kontrolno telo

Fajlovi za preuzimanje:

Opšti uslovi pružanja usluga KT

Politika kvaliteta kontrolnog tela MA

Lokacija: Milutina Milankovića 1c, 11070 Novi Beograd

Kontrolno telo je u postupku dobijanja akreditacije