Kooperacija

ISKRAEMECO

SCU 810 - Komunikacioni računar

SCU 810 je kompleksni komunikacioni uređaj namenjen za međusobno povezivanje pojedinačnih uređaja u sklopu sistema NEO 2000 i za povezivanje IED uređaja različitih proizvođača u sistem NEO 2000. Pod IED uređajima se podrazumevaju uređaji za mikroprocesorsku zaštitu, digitalna brojila kao i uređaji za kontrolu procesa i slično.

Saznajte više

MFPC 520C - Mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje srednjenaponskim vodom

MFPC 520C karakterišu sledeće osobine:

 • - Samostalan terminal za sednjenaponske odvode sa svim potrebnim funkcijama zaštite i upravljanja
 • - Petostepena funkcija ponovnog uključivanja
 • - Vrši sva potrebna merenja
 • - Nema potrebe za dodatnim mernim pretvaračima ili brojačima
 • - Programabilni LED indikatori
 • - Mogućnost priključenja LDU 700 jedinice
 • - Sinhronizacija preko GPS, 1ms rezolucija
 • - Protokol baziran na IED 870/5 i IED 103
Saznajte više

CAU 310C - Računar polja

Računar polja CAU 310c poseduje sledeće osobine:

 • - Ulazi i ilazi pripremljeni za nadzor i upravljanje energetskim sistemima
 • - Fleksibilne i programabilne funkcije ulaza i izlaza uređaja
 • - Zdovoljava EMC standard kao i kod zaštitnih uređaja
 • - Nema potrebe za vanjskim mernim pretvaračima
 • - Sinhronizacija vremena sa rezolucijom 1ms
 • - Mogućnost priključenja LDU 700 jedinice
 • - IEC 60870-5 baziran komunikacioni protokol
 • - Nema potrebe za dodatnim održavanjem
Saznajte više

Actaris

ACE 1000 - Monofazno brojilo električne energije

ACE 1OOO je monofazno elektronsko brojilo posebno projektovano za primene u domaćinstvima u zemljama sa simetričnim asimetričnim standardima povezivanja

Precizno i pouzdano ACE 1OOO primenjuje poslednju tehnologiju i saznanja. Otvorena arhitektura brojila i komunikacione pogodnosti formiraju standard elektrodistributivnim preduzećima koja žele da osiguraju svoje investicije.

Saznajte više

ACE 3000 - Trofazno statičko brojilo za domaćinstva

Aktaris je svom proizvodnom programu dodao novo, osnovno, trofazno statičko brojilo, ASE 3000, kao odgovor na napredak tehnološke evolucije u sektoru za domaćinstva, u sprezi sa rastućim zahtevima kupaca za statičkim brojilima. Glavna prednost ovog kompaktnog brojila je povoljne cene i LCD displej za lako čitavanje (umesto registra sa mehaničkim brojačem). On daje korisniku stalno najnovije podatke o potrošnji, poseduje optički interfejs za lokalno čitanje preko ručnog terminala.

Saznajte više

ACE 5000 - Trofazno statičko brojilo sa dodatnim mogućnostima

Već dugo vremena Aktaris je poznat po isporukama kupacima visoko kvalitetnih brojila, koja su urađena po njihovim posebnim zahtevima i potrebama. Kao odgovor na dalju deregulaciju i rastuće zahteve kupaca, Aktaris je proširio svoj asortiman proizvodnj sa novim trofaznim statičkim brojilom električne energije sa velikim mogućnostima,tipa ACE 5000.

Baziran na najboljim metrološkim znanjima i najnovijoj tehnologiji, brojilo predstavlja najbolje rešenje za kvalitetno rezidencijalna, komercijalna i manje industrijske primene. Zahvaljujući svojim izvanrednim funkcijama, ACE 5000 donosi značajne prednosti distribucijama i krajnjim potrošačima.

Saznajte više

SL 7000 - Pametno brojilo za komercijalnu i industrijsku primenu

Prilagođena širokom spektru primena od komercijalnih instalacija do merenja u trafostanicama.

Podržavaju sve današnje merne funkcije od klasičnog merenja potrošnje do novih zahteva tržišta.

Brojila Sl7000 sadrže sve karakteristike potrebne za merna mesta, gde su potrošač i distributer električne energije ugovorno regulisali merenje svih vrsta energije, proračun snage, višestruko tarifiranje itd. Brojilo potpuna zadovoljavaju IEC standarde.

Saznajte više

ABB

LCR 544 - Inteligentni mrežni tonfrekventni prijemnik sa funkcijom uklopnog sata

LCR 544 prijemnik je mikroprocesorski upravljivi visokokvalitetni tonfrekventni uređaj, koji se takođe može koristi i kao uklopni sat. Pri tome funkcija uklopnog sata - sata realnog vremena, ostaje očuvana još tri dana nakon nestanka napona.

Funkcije prijemnika:

 • - Digitalno filtriranje tonfrekventnih isgnala posredstvom mikrokontrolera.
 • - Mogućnost korišćenja svih poznatih tonfrekventnih sistema injihovih impulsnih rastera.
 • - Daljinsko parametriranje pomoću VERSACOM protokola (DIN 43861-301), zavisnim nedeljno-dnevnim programima i različitim vremenskim sinhronizacijama integrisanog sata.
 • - Individualno zadavanje pozicije-uključenje po releju.
 • - Programabilni LED indikatori
 • - Ciklične funkcije uključenje/isključenje.
 • - Kašnjenje u rukovanju uključeno-isključeno po prijemu komandi.
 • - Funkcija brisanja (1sek. 24 časa).
 • - Aktiviranje releja do 4 komande.
Saznajte više

STUCKE ELEKTRONIK

SYMAP-BCG

SYMAP-BCG

SYMAP-EC

SYMAP-EC

SYMAP-XG

SYMAP-XG

Ovde možete preuzeti u pdf formatu SYMAP tabelu uređaja kao i SYMAP korisnički priručnik.